Τα βιβλία μας

Εκδότης διεθνούς βιβλίου 2022 (με τη συμμετοχή 30 συγγραφέων απ’ όλο τον κόσμο). Publisher: Springer - NatureΝικ. Κοτσάνος. Παιδοδοντιατρική. Συνολική φροντίδα με τεκμηρίωση. Εκδόσεις Φυλάτος, Θεσσαλονίκη, 2015Ν. Κοτσάνος. Παιδοδοντιατρική Ι. Διαχείριση ασθενούς. Εκδόσεις Οδοντιατρικό Βήμα, Αθήνα, 2008