Οι υπηρεσίες μας

Παιδοδοντιατρική – Τραύμα δοντιών

Συμβουλευτική γονέων και εγκύων

Έμφαση στην πρόληψη οδοντικών νόσων

Μεγάλη εμπειρία στην παιδαγωγική προσέγγιση πολύ μικρών ή φοβικών παιδιών. Έκδοση πανεπιστημιακού συγγράμματος για άγχος, φόβο, φοβία και πως τα διαχειριζόμαστε

Οδοντικό-προσωπικό τραύμα. Πρόληψη και ορθή αντιμετώπιση

Αισθητική βελτίωση δοντιών, όψεις ρητίνης, πορσελάνης κλπ

Ευκολία πρόσβασης και εξειδικευμένη φροντίδα ασθενών με αναπηρίες (κινητική, νοητική, αισθητηριακή), σύνδρομα, αυτισμό (Asperger κλπ), ΔΕΠΥ, και άλλα προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας στο ιατρείο

Πλήρης οδοντιατρική αποκατάσταση στόματος σε ειδική κλινική με γενική αναισθησία (από αναισθησιολόγο), όταν κριθεί απαραίτητη

Σύνθετα προβλήματα που χρήζουν διεπιστημονικής συνεργασίας (π.χ. χειρουργική στόματος, προληπτική ορθοδοντική, αναπτυξιολογική παρέμβαση κλπ)


Ορθοδοντική

Άμεση, έγκαιρη αναγνώριση ανωμαλιών αφού υπάρχει τακτικός παιδοδοντιατρικός έλεγχος

Αντιμετώπιση στο ίδιο γνώριμο περιβάλλον του παιδοδοντιατρείου

Θεραπεία όλου του εύρους ορθοδοντικών και ορθογναθικών προβλημάτων

Ικανοποίηση αισθητικών απαιτήσεων θεραπείας, πχ λευκά σιδεράκια, διαφανείς νάρθηκες