Ελαστικός Απομονωτήρας και Παρακολούθηση Κινουμένων Σχεδίων

Το «αδιάβροχο» που επιτρέπει να φαίνονται μόνο τα δόντια εργασίας και καλύπτει τα υπόλοιπα, συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα και ταχύτητα εργασίας αλλά και ασφάλεια από κατάποση οποιουδήποτε μικροαντικειμένου.


Kaplanis D


Παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων σε οθόνη οροφής:Cinemizer