Ασφάλεια

Χώρος αποστείρωσης με σύγχρονο αυτόκαυστο και κλίβανο ξηράς θερμότητας