Ακτινογραφίες

Οι ακτινογραφίες λαμβάνονται σε ξεχωριστά μελετημένο χώρο, με ψηφιακό ακτινογραφικό μηχάνημα ιδιαίτερα χαμηλής ακτινοβολίας, πάντοτε με ειδική ποδιά ή κολάρο μολύβδου για ακτινοπροστασία.


x ray room