Η «Παιδοδοντιατρική» δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη και φροντίδα των νόσων του στόματος, στην ορθή αντιμετώπιση του οδοντικού τραύματος και στην αμεσότητα πρόσβασης σε ορθοδοντική συμβουλή και θεραπεία. Στην 4η 10ετία λειτουργίας μας, με την προσθήκη και νεότερων συνεργατών, αποτελούμε ένα από τα πλέον σύγχρονα ιατρεία Εξειδικευμένης Οδοντιατρικής Φροντίδας για το Παιδί και τον Έφηβο στη Ν.Α. Ευρώπη.

Θεμελιώδεις αρχές μας είναι:
- να παρέχουμε υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες
- προτείνοντας μόνον όσες εργασίες αποτελούν επένδυση για την υγεία των παιδιών σας
- τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα
- θεραπεύοντας τον πιθανό οδοντιατρικό φόβο,
- προάγοντας την ευθύνη αυτο-φροντίδας

σεβόμενοι το χρόνο σας
και τη σχέση οφέλους/κόστους για σας