Τραύμα - Κατάγματα δοντιών

Τα τραυματισμένα ή σπασμένα δόντια πρέπει να φροντίζονται άμεσα. Αν ανευρεθεί το σπασμένο κομμάτι μόνιμου δοντιού μπορεί να επανασυγκολληθεί!clinical before 1

clinical after