Τα βιβλία μας

Νικ. Κοτσάνος. Παιδοδοντιατρική. Συνολική φροντίδα με τεκμηρίωση. Εκδόσεις Φυλάτος, Θεσσαλονίκη, 2015Ν. Κοτσάνος. Παιδοδοντιατρική Ι. Διαχείριση ασθενούς. Εκδόσεις Οδοντιατρικό Βήμα, Αθήνα, 2008